วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปิดบ้านคุณธรรม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
ในสถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ ๔
ณ โรงเรียนบ้านวังยางฯ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔
นายอนุรักษ์  อุปพงษ์  รอง ผอ.สพป.สน.2 ประธานเปิดงาน

นายอนุรักษ์  อุปพงษ์  รอง ผอ.สพป.สน.2 เยี่ยมชมนิทรรศการ


การแสดงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ฯ

คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับม.ต้น


คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษา

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิราบจิ๋ว

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
พร้อมคุณครู เข้ารับการอบรม"การจัดทำหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน"  
ณ  นนท์ทีรีสอร์ท จ.นนทบุรี  ในวันที่  ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ต่อไปคงได้อ่านผลงานของน้อง ๆ หนู ๆ ที่จะทำหน้าที่
เป็นนักข่าวประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ฯ ในหนังสือพิมพ์ฉบับหน้า
โครงการรักการอ่านของมูลนิธิไทยรัฐ

คุณครูที่รับผิดชอบโครงการรักการอ่านของมูลนิธิไทยรัฐ
นำเสนอผลการดำเนินโครงการรักการอ่าน ของมูลนิธิไทยรัฐ 
ณ  โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ถ่ายภาพร่วมกับท่านวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ

ดร.ปัญญา  แก้วกียูร  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ประธานเปิดงาน และ
ท่านมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เยี่ยมชมนิทรรศการ

นำเสนองานกับคณะกรรมการ

คุณครูจอมใจ เลิศศิริ และคุณครูวินิจตา  จันทร์โพธิ์
ตัวแทนนำเสนองาน

ถ่ายภาพร่วมกัน


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

รำถวายพระพร

ผอ.มอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น

ลูก ๆ กราบคุณแม่

คุณแม่และคุณลูกกอดกันด้วยความรักและอบอุ่น

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้รับความสนุกสนาน ได้ความรู้ และรับรางวัลกันถ้วนหน้า...

กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนจัดกิจกรรมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
พร้อมกับจัดกิจกรรมเดินรณรงณ์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2554


นักเรียนรับโล่รางวัลเรียงความ เรื่อง หนังสือพิมพ์ดีสังคมเป็นสุข

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ฯ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เรียงความดีเด่น รองอันดับ ๒ เรื่อง หนังสือพิมพ์ดีสังคมเป็นสุข  จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  คือ เด็กหญิงชลาสัย  ทองวงญาติ ชั้น ป.๖  รางวัลชมเชย ๒ รางวัล คือ เด็กหญิงนุสจิรา  คำทะเนตร และเด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุงคุณ ชั้น ป.๖  ที่ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รุ่นที่ 2)

รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553


วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพแห่งความสำเร็จ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.และคณะครูรับโล่รางวัล ณ มูลนิธิไทยรัฐ
ปีการศึกษา 2552  รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดอุบลราชธานี


ปีการศึกษา 2553  รางวัลเหรียญทอง วงอังกะลุง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จังหวัดอุดรธานี

บุคลากร

บุคลากร